Kỹ thuật nhiếp ảnh: Ánh sáng và hiệu ứng

Khóa học Kỹ thuật nhiếp ảnh Giảng viên: Phí Công Huy 21 bài giảng Giới thiệu khóa học Kỹ thuật nhiếp ảnh Vấn đề của khách hàng Ánh sáng là điểm khởi đầu cho nhiếp ảnh, không có ánh sáng sẽ không có nhiếp ảnh. Hai yếu tố này liên quan mật thiết với nhau, […]

Đọc Tiếp