Sách Dấn Thân

Sách Dấn Thân

Nếu chỉ được lựa chọn một cuốn sách cẩm nang kỹ năng cho người phụ nữ hiện đại chắc chắn "Dấn thân" sẽ là lựa chọn đầu. Cuốn sách được viết với ngôn từ gần gũi, như một lời tâm sự.
10
292

5/5 (1) Bình chọn

Giá sách in: 92,000 VNĐ