Sách Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì (Tái Bản 2014)

Sách Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì (Tái Bản 2014)

Tác giả: Herb Cohen
Cuốn sách Bạn Có Thể Đàm Phán Bất Cứ Điều Gì (Tái Bản 2014) của tác giả Herb Cohen là cuốn sách viết về nghệ thuật đàm phán. Dù muốn hay không thì trong cuộc sống bạn luôn gặp phải những cuộc đàm phán.
12
310

5/5 (1) Bình chọn

Giá sách in: 89,000 VNĐ