Lặng Yên Dưới Vực Sâu

Lặng Yên Dưới Vực Sâu

Tác giả: Đỗ Bích Thúy
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
“... tại sao con người lại làm thế này với nhau? Súa muốn hỏi, vì sao Súa chấp nhận làm vợ Phống rồi, ở yên trong nhà họ Tráng rồi mà Phống vẫn không vừa lòng? Phống còn muốn Súa như một con bò cái, khi chồng leo lên người phải rống lên từng cơn. Phống là người hay không phải người?... Súa thấy sợ Phống. Thấy ghê tởm. Không ai dạy Súa khi làm vợ thì phải biết kêu lên khi chồng nó leo lên người. Tại sao đàn bà lại phải kêu lên như bò? Súa rùng mình, buồn nôn.”
10
234

5/5 (1) Bình chọn

Giá sách in: 52,000 VNĐ