Vĩ Đại Do Lựa Chọn

Vĩ Đại Do Lựa Chọn

Tác giả: Jim Collins
Vĩ Đại Do Lựa Chọn là một trong những cuốn sách nổi tiếng của Jim Collins. Ông chính là tác giả của cuốn sách phát hành rộng rãi trên thế giới: "Từ tốt đến vĩ đại và Xây dựng để trường tồn"
10
370

5/5 (1) Bình chọn

Giá sách in: 121,000 VNĐ