Thành thạo lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

CNTT

Khóa học Thành thạo lập trình Restful Webservice trong 6 tuần cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful.

Giới thiệu khóa học

Restful web service là các web service được viết dựa trên kiến trúc REST. REST đã được sử dụng rộng rãi thay thế cho các web service dựa trên SOAP và WSDL. Lập trình Restful Webservice dễ dàng mở rộng và bảo trì đơn giản.

REST định nghĩa các quy tắc kiến trúc để bạn thiết kế web services, chú trọng vào tài nguyên hệ thống, bao gồm các trạng thái tài nguyên được định dạng như thế nào và được truyền tải qua HTTP, và được viết bởi nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Để học lập trình web Restful Web service không phải đơn giản. Khóa học Thành thạo lập trình Restful Webservice trong 6 tuần của giảng viên Trần Duy Thanh sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình web service để bạn nắm rõ cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver.

thành thạo lập trình Restful Webservice

Nội dung khóa học

Khóa học được chia thành 8 phần với nội dung chính từng phần như sau:

 • Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình
 • Phần 2: Cài đặt IIS Webserver
 • Phần 3: Lập trình RESTful Webservice trong Visual Studio
 • Phần 4: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Java
 • Phần 5: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Kotlin
 • Phần 6: Tương tác C# với RESTful WebService
 • Phần 7: Các bài tập rèn luyện
 • Phần 8: AngularJS vs Webservice

Bạn sẽ học được gì?

 1. Kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net wWebservice
 2. Sử dụng Microsoft SQL Server
 3. Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa di động Android với webservice
 4. Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa desktop application, javaScript, AngularJS với webservice

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *