Thành thạo C++ qua 108 bài học – Khóa học công nghệ thông tin

CNTT

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++, sẽ giúp bạn thành thạo C++ qua 108 bài học.

Giới thiệu khóa học

Ngôn ngữ lập trình C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP – Object-oriented programming) được phát triển bởi Bjarne Stroustrup. C++ là ngôn ngữ lập trình được phát triển trên nên tảng của ngôn ngữ lập trình C. Do đó, C++ có song song cả 2 phong cách lập trình hướng cấu trúc giống C và có thêm phong cách hướng đối tượng. Trong nhiều trường hợp, C++ sử dụng kết hợp cả hai style trên. Do đó, nó được xem là một ngôn ngữ “lai tạo”.

Ứng dụng của ngôn ngữ C++:

 • Sử dụng vận hành các ứng dụng
 • Sử dụng trong các trò chơi
 • Sử dụng để dựng phim hoạt hình
 • Sử dụng trong trình duyệt web, truy cập cơ sở dữ liệu…

Khóa học Thành thạo C++ qua 108 bài học sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++ , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

thành thạo C++ qua 108 bài

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Giới thiệu về lập trình C++ và các công cụ lập trình
 • Phần 2: Các khái niệm cơ bản
 • Phần 3: Các câu lệnh rẽ nhánh
 • Phần 4: Các vòng lặp
 • Phần 5: Mảng
 • Phần 6: Hàm
 • Phần 7: Con trỏ
 • Phần 8: Xử lý chuỗi
 • Phần 9: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
 • Phần 10: Xử lý tập tin
 • Phần 11: Tổng kết khóa học

Bạn sẽ học được gì?

 1. Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++
 2. Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
 3. Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
 4. Cách sử dụng thành thạo các hàm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *