Làm Đồ Án, Luận Văn – Vừa Khoa Học, Vừa Tiết Kiệm Thời Gian

Giảng viên: Nguyễn Phúc Trường 29 bài giảng Giới thiệu khóa học Bạn là sinh viên năm cuối đã, đang và chuẩn bị phải làm đồ án, luận văn tốt nghiệp? Bạn đã đi làm nhưng vẫn còn rất “non” trong việc xây dựng và trình bày đồ án – dự án? Bạn muốn thể […]

Đọc Tiếp