Sách Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng (Tái Bản 2014)

Sách Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng (Tái Bản 2014)

Tác giả: Brian Tracy
Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng (Tái Bản 2014) là cuốn sách của tác giả Brian Tracy viết về nghệ thuật bán hàng. Ông là một trong những doanh nhân thành đạt và đây là chia sẻ về những câu chuyện có thật.
10
276

5/5 (1) Bình chọn

Giá sách in: 85,000 VNĐ