Sách Made in Japan: Đột Phá Chất Lượng - Kiến Tạo Tương Lai

Sách Made in Japan: Đột Phá Chất Lượng - Kiến Tạo Tương Lai

Tác giả: Akio Morita
Cuốn sách Made in Japan: Đột Phá Chất Lượng - Kiến Tạo Tương Lai do chính Akio Morita viết về ông và những người đồng sáng lập Sony, cùng những người có vai trò quan trọng trong quá đưa tập đoàn đến với thành công.
11
297

5/5 (1) Bình chọn

Giá sách in: 149,000 VNĐ