Sách Hiệu Ứng Lan Truyền

Sách Hiệu Ứng Lan Truyền

Tác giả: Jonah Berger
Trong vô vàn các câu chuyện bạn có thể kể tại một buổi tiệc nhưng vì sao bạn lại lựa chọn nói về một bộ phim hay đồng nghiệp đó mà không phải là một bộ phim khác hay đồng nghiệp khác?
12
511

4/5 (1) Bình chọn

Giá sách in: 77,000 VNĐ