Sách 33 Chiến Lược Của Chiến Tranh

Sách 33 Chiến Lược Của Chiến Tranh

Tác giả: Robert Greene
Cuốn sách 33 Chiến Lược Của Chiến Tranh của Robert Greene ghi lại nhiều nền văn minh thế giới. Thông qua việc phân tích lịch sử trong hàng ngàn năm chiến tranh xung đột.
12
479

5/5 (1) Bình chọn

Giá sách in: 185,000 VNĐ