Sách 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Think And Grow Rich

Sách 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Think And Grow Rich

Tác giả: Napoleon Hill
Cuốn sách 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu giúp bạn tạo thói quen làm việc có kế hoạch, đặt mục tiêu và kế hoạch hành động (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn)...
12
351

5/5 (1) Bình chọn

Giá sách in: 80,000 VNĐ