Sách 12 Tuyệt Kỹ Bán Hàng

Sách 12 Tuyệt Kỹ Bán Hàng

Tác giả: Brian Tracy
12 Tuyệt Kỹ Bán Hàng sẽ mang đến một cánh cửa mới cho công việc bán hàng của bạn. Đã có rất nhiều người thành công và trở thành vĩ đại nhờ chính việc bán hàng của chính mình.
10
265

4/5 (1) Bình chọn

Giá sách in: 79,000 VNĐ