Picture Book Song Ngữ: Nòng nọc và cá cóc

Picture Book Song Ngữ: Nòng nọc và cá cóc

Tác giả: Nguyễn Trà
Nòng nọc và cá cóc là một câu truyện rất đáng yêu, được nhìn, được vẽ và được kể bằng ngôn ngữ của trẻ con nên dễ đến gần với trẻ con giúp trẻ học được nhiều từ tự nhiên. Đặc biệt bé có thể xem cả truyện bằng tiếng anh do sách này song ngữ Anh - Việt.
10
597

0/5 (0) Bình chọn

Giá sách in: 29,000 VNĐ