Nghệ Thuật Xin Lỗi Trong Văn Hóa Của Người Nhật

Nghệ Thuật Xin Lỗi Trong Văn Hóa Của Người Nhật

Tác giả: Eishiro Noro
Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức
Xin lỗi là một trong những kỹ năng giao tiếp cần có, nó có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn thậm chí có thể làm thay đổi cả cuộc đời...
10
442

5/5 (1) Bình chọn

Giá sách in: 45,000 VNĐ