Picture Book Song Ngữ: Nếu Bạn Cho Chuột Cái Bánh Quy

Picture Book Song Ngữ: Nếu Bạn Cho Chuột Cái Bánh Quy

Tác giả: Laura Numeroff
Nhà xuất bản: NXB Phụ Nữ
Nếu có một người đói khát đang trước cửa nhà bạn, bạn sẽ cho nó một chiếc bánh quy? Nếu bạn cho người đó một chiếc bánh quy, nó sẽ xin thêm một ly sữa. Nó sẽ muốn soi gương rồi yêu cầu bạn... 
10
547

5/5 (1) Bình chọn

Giá sách in: 49,000 VNĐ