Luật hấp dẫn - 5 bước thực hành (Tái bản từ cuốn 'Tác nhân thu hút')

Luật hấp dẫn - 5 bước thực hành (Tái bản từ cuốn 'Tác nhân thu hút')

Tác giả: Joe Vitale
Nhà xuất bản: Lao Động
Hiện nay tôi thỉnh thoảng vẫn đọc lại cuốn sách để nhắc mình ứng dụng vào cuộc sống và công việc thường ngày. Hình như, nếu áp dụng triệt để những hướng dẫn có sẵn trong Luật hấp dẫn – 5 bước thực hành, toàn thế giới sẽ được thay đổi.
10
204

0/5 (0) Bình chọn

Giá sách in: 70,000 VNĐ