Lift-The-Flap - Lật Mở Khám Phá: First 100 Numbers - 100 Số Đếm Đầu Tiên

Lift-The-Flap - Lật Mở Khám Phá: First 100 Numbers - 100 Số Đếm Đầu Tiên

Tác giả: Linh Chi
Nhà xuất bản: Thanh Niên
Lift-The-Flap - Lật Mở Khám Phá: First 100 Numbers - 100 Số Đếm Đầu Tiên là cuốn sách thứ 2 trong bộ sách song ngữ Lift-the-Flap  – Lật Mở Khám Phá, hướng dẫn bé làm quen với dãy số từ 1 đến 10 và tập đếm từ 1 đến 100 theo một hình thức đặc biệt: Đó là học qua hình ảnh trực quan và tạo hứng thú cho bé qua những miếng lật mở.  
10
144

0/5 (0) Bình chọn

Giá sách in: 140,000 VNĐ