Hồi Ký Lý Quang Diệu - Câu Chuyện Singapore

Hồi Ký Lý Quang Diệu - Câu Chuyện Singapore

Nhà xuất bản: Thế Giới
"Tựa đề cuốn sách này biểu thị khát vọng của tất cả các nước đang phát triển, nhưng tiếc thay, cho đến nay, số nước thành công rất ít. Singapore là một trong số rất ít đó. Vì thế, hồi ký về những năm đầu thời kỳ độc lập được viết bởi người cha sáng lập đất nước này - ông Lý Quang Diệu - sẽ rất lý thú đối với nhân dân các nước đang phát triển và những ai quan tâm đến vận mệnh của đất nước họ. Câu chuyện được kể thẳng thắn bằng văn phong rất trong sáng và thú vị. Cuốn sách có sức thu hút kỳ lạ"  
10
342

0/5 (0) Bình chọn

Giá sách in: 254,000 VNĐ