Cẩm nang duôi dạy con theo phương pháp Montessori

Cẩm nang duôi dạy con theo phương pháp Montessori

Tác giả: Nhiều tác giả
Cẩm nang duôi dạy con theo phương pháp Montessori sẽ kích thích những ý tưởng sáng tạo, khả năng tự lập, khả năng tự học thông qua những loại hình tổ chức phối hợp giúp trẻ em phát triển độc lập.
10
545

0/5 (0) Bình chọn

Giá sách in: 75,000 VNĐ